Bianchi Trofee Algemene Voorwaarden

Bianchi Trofee Algemene Voorwaarden

 

Prijzen

De deelnemerskaart is strikt persoonlijk en de identiteit van de houder kan op elk ogenblik gecontroleerd worden.

 

Bij niet naleving van het reglement wordt de houder van de kaart automatisch geweerd van deelname aan de prijsuitreiking.

 

Er wordt uitsluitend op de deelnemerskaart gestempeld. Bij verlies of vermissing van de deelnemerskaart kan de tocht niet worden geteld. Stempels kunnen niet overgedragen worden van één deelnemerskaart naar een andere deelnerskaart.

 

De hoofdprijs, twee Bianchi racefietsen en andere waardevolle prijzen zullen verloot worden onder de deelnemers die aan ten minste 13 organisaties hebben deelgenomen. De Decca Ride telt MEE voor deze deelnemerskaart hier kan dus een stempel behaald worden!

 

De kaarten welke 13 stempels hebben verzameld kunnen gedeponeerd worden op onze Decca Ride 24 September 2017 voor 11u. Dit na het inschrijven op onze slotrit!

 

Elkéén die aan deze criteria voldoet maakt kans op één van de prijzen.

 

De Decca Ride zelf zal plaatsvinden op Zondag 24 September 2017. Vrij vertrek 8u tot 11u vertrek Expohal Bellekouter Affligem Bellestraat 99, 1790 Affligem.

 

De prijsuitreiking gaat door om 13uur in de Expohal Bellekouter Affligem.

 

Bij afhalen van de gewonnen prijs gaat de deelnemer gecontroleerd worden op zijn identiteit. Vergeet uw identiteiskaart niet mee te nemen naar de slotrit. Geen indentiteitskaart = geen prijs

 

Reglement

Een fietshelm dragen is verplicht tijdens elk evenement / fietstocht voor aanspraak te krijgen op de ongevallenverzekering. Deze ongevallenverzekering komt vanuit de VWB.

 

Elke deelnemer engageert zich ertoe om geen afval, lege of volle bidons en ander persoonlijk materiaal langs het parcours achter te laten, tenzij in hiertoe specifiek bestemde vuilniszakken of containers. Wie dit wel doet kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld mochten er klachten komen van de bevoegde diensten, privé-eigenaars of plaatselijke overheden. Respect voor natuur en milieu zijn elementaire waarden voor onze evenementen.

 

De organisatie is zelf niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en valpartijen tijdens, voor en na de manifestaties. De organisatie is evenmin verantwoordelijk voor eventuele diefstallen en beschadigingen van fietsen of andere persoonlijke spullen.

 

De deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt. Deelnemers vrijwaren de organisatie en personen, die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, tegen aanspraken van derden. Deelnemers dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.

 

De organisatie behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.

 

De Bianchi Trofee tochten zijn toertochten en geen wedstrijden.

 

De deelnemers dienen de verkeersregels in acht te nemen.

 

Deelnemers dienen de aanwijzingen van politie en organisatie onverwijld op te volgen.

 

Ligfietsen dienen op voldoende hoogte een oranje veiligheidswimpel te voeren.

 

Deelname met voertuigen op meer dan twee wielen en/of op tandems, ingericht voor het vervoer van meer dan twee personen, is zonder voorafgaande toestemming van de inrichtende club event niet toegestaan. Whiken zijn niet toegestaan op onze tochten.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie (De Club waar het event doorgaat, Bianchi Trofee is geen organiserende club!

 

Deelnemen aan de Bianchi Trofee tochten/evenementen betekent dat u het hierboven opgestelde Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Bianchi Trofee Partners

Barcode voor VWB leden !!

 

Schrijf u als Club sneller in door uw barcodes van al uw clubleden op één pagina af te printen.

Vanaf nu kan u dit zelf aanmaken !!

Download de Barcode List maker en maak zelf uw VWB barcodes van uw clubleden.

> Download Barcode List maker voor VWB kaarten <

© 2000 - 2017 Bianchi Trofee